بروزرسانی: 24 آبان 1396
تعداد نظرات: 0
ارسال کننده: rsr
موقعیت: تهران
نوع: ---
مقطع:
 • شماره مناقصه: ۱,۵۰۶,۶۳۵
 • دستگاه مناقصه گذار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 • مبلغ برآورد کارفرما: 3100000000
 • واحد پولی برآورد مالی: ريال
 • مهلت ارسال ارزیابی کیفی: ۴ / ۹ / ۱۳۹۶
 • مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۶
 • تاریخ بازگشایی: ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۶
 • کشور: ایران
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • آدرس دریافت اسناد: تهران، خيابان وليعصر، ابتدای اتوبان نيايش، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسيون هاكی،امور قراردادهای شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور.

بهره‌برداری از نه باب زمین تنیس روباز به انضمام یکباب سالن سرپوشیده درمجموعه ورزشی شهید شیرودی

آگـهـی مزایـده عمومی
شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره‌برداری از نه باب زمین تنیس روباز به انضمام یکباب سالن سرپوشیده و سایر متعلقات آن را درمجموعه ورزشی شهید شیرودی از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.
۱- نام و نشانی مزایده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:۲۶۲۱۶۳۰۰
۲- موضوع مزایده: بهره‌برداری از نه باب زمین تنیس روباز به انضمام یکباب سالن سرپوشیده و سایر متعلقات آن درمجموعه ورزشی شهید شیرودی
۳- مبلغ پایه کارشناسی(مزایده): ۳،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰(سه میلیارد و یکصد میلیون)ریال
۴- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰(یکصد و شصت میلیون)ریال به صورت یکی از موارد ذیل:
الف. ضمانت بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند./ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران/ د.اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)/ هـ .وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن. / و.ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳- شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵)
۵- مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ قرارداد به مدت یکسال شمسی. استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشی شهید شیرودی
۶- زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰) از تاریخ چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۹۶ لغایت شنبه مورخ ۰۴/۰۹/۹۶
۷- آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسیون هاکی،امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
۸- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰(یک میلیون)ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمایشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
۹- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ساعت ۱۶ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴/۰۹/۹۶ میباشد.
۱۰- زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۱روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۹/۹۶ در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می‌شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف ،ب و ج)بازگشایی می‌شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند ۹ آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشایی پاکات با پیشنهاد سه مزایده‌گر انجام خواهد شد.
* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین


شناسه آگهی : 7855a0bfd735e4b1

گزارش مشکل

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

ارسال نظر