بروزرسانی: 17 مهر 1396
تعداد نظرات: 0
ارسال کننده: rsr
موقعیت: هرمزگان
نوع: آگهی مناقصه
مقطع: مناقصه
 • نوبت: اول
 • دستگاه مرکزی: وزارت نفت
 • دستگاه مناقصه گذار: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان
 • نوع فراخوان: آگهی مناقصه
 • نوع انتشار: مناقصه
 • نوع مناقصه: عمومی
 • نوع برگزاری: یک مرحله ای
 • مبلغ برآورد کارفرما: 3,394,960,000
 • واحد پولی برآورد مالی: ريال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 169,748,000
 • حوزه فعالیت فراخوان: خرید یا تامین کالا
 • ارزیابی: کیفی
 • تاریخ انتشار: 96/07/18
 • مهلت اعلام آمادگی: 96/07/25
 • مهلت ارسال ارزیابی کیفی: تاساعت 14مورخ96/08/07
 • تاریخ بازگشایی: 96/08/08
 • کشور: ایران
 • استان: هرمزگان
 • آدرس دریافت اسناد: دبیر خانه کمیسیون مناقصات به نشانی هرمزگان-بلوار پاسداران-جنب اسکله شهید باهنر-شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان مراجعه فرمایند
 • تلفن: 76و07633513275

تذکر مهم:پس از طی مراحل قانونی،پاکت الف،ب،ج مناقصه گرانی مفتوح خواهد شدکه حداقل۶۰امتیازدر ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند.
به پیشنهاد های فاقد امضا،مشروط،مخدوش وهمچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گرددترتیب اثر داده نخواهد شد.


شناسه آگهی : 35659db4e7d7a8e8

گزارش مشکل

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

ارسال نظر